Omgaan met stress-signalen

"Ik ken veel mensen in mijn omgeving met stress-signalen en stress-klachten. Ik merk dat het (h)erkennen van je eigen stress en het accepteren dat je zelf verantwoordelijk bent om er anders mee om te gaan de eerste stappen zijn naar de verandering voor jezelf.

In de behandeling merk ik dat rust nemen, balans in energiegevers en energienemers, wandelen, eten met aandacht en positief denken belangrijke factoren zijn.

In de sessies werk ik vooral met thema's:
- leren kiezen voor jezelf
- grenzen stellen
- milder zijn naar jezelf
- stil staan bij wat je voelt
- je kwetsbaar(der) op durven stellen
- kijken waar je wel / geen invloed op hebt
- wat is jouw aandeel / aandeel van de ander
- wat is jouw famliesysteem

Dit geeft verhelderende inzichten waar de stress vandaan komt en hoe je deze beter kunt hanteren in de toekomst."

#omgaanmetstress #stressaanpak